Harmonietabel Majeur:

Toelichting:

Deze tabel toont de geharmoniseerde Majeur toonladder. Op de 1e rij staan, van links naar rechts, de individuele toontrappen. Daaronder de namen van de daarmee corresponderende (kerk)toonladders of "modes". De tweede tabel staat in relatie tot de eerste en toont, van boven naar beneden, de akkoorden horende bij iedere individuele toontrap, zowel driestemmig als vierstemmig. De laatste rij, tot slot, geeft de akkoordfunctie weer.

Trap I ii iii IV V vi vii VIII
Mode Ionisch Dorisch Phrygisch Lydisch Mixolydisch Aeolisch Lokrisch Ionisch
Noten C D E F G A B C
Akkoorden afgeleid van C Majeur:
Trap I ii iii IV V vi vii VIII
Driestemmig C Dm Em F G Am C
Vierstemmig C Dm7 Em7 F G7 Am7 B C
Functie Tonica Subdominant Tonica Subdominant Dominant Tonica Subdominant Tonica

Aanvullende informatie:

Web Counter